Ana sayfa A Harfi İle Başlayan (A Harfli) Erkek İsimleri Adem İsminin Anlamı

Adem İsminin Anlamı

984
0

Adem İsminin Anlamı nedir? Kuranı Kerim'de geçiyor mu? Caiz mi?

Türk Dil Kurumu’na Göre Adem İsminin Anlamı Ne Demek?


TDK’nın kişi adları sözlüğüne göre Arapça kökenli bir erkek ismi olan Adem’in manası aşağıdaki 3 farklı maddeyle ifade edilmiştir.

1. Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber.
2. İnsan, insanoğlu.
3. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.

Diğer Sözlüklerdeki Anlamları


 1. Adam.
 2. Yokluk
  Örnek: Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali / Sonun ademdir diyor insana yolun hâli. F. N. Çamlıbel
 3. Bk. hiçlik
 4. 1. allah’ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. adam. 3. iyi, temiz kimse. adem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. kur’an’da hz. adem’in 25 yerde ismi geçer.
 5. Olmama, bulunmama.
 6. Allah ilk insan olarak Adem’i, sonra eşi Havva’yı yaratmıştır. Bugünkü insanlar onlardan türeyip çoğalmıştır. Bazı dine tabi olmıyanlar, insanın maymun soyundan bir hayvandan türediğini iddia ederler. Bu iddia kasıtlıdır, çünki ilmi isbatı yapılamamıştır. Laboratuarlarda küçük canlılar üzerinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki, canlının genetik yapısında meydana gelen değişiklik sonucu türeyen yeni canlı, ana-babasından daha mükemmel değil; dejenere olmuş, soysuzlaşmış, bozuk bir şekil almıştır. İnsan ise en mükemmel mahluktur. Kaldı ki bu güne kadar bir canlının değişip başka bir canlı haline geldiğini kimse görmemiştir. Bugünkü maymunlar da hala insan olmamışlardır. Bugünün psikoloji ve felsefi antropolojisi insanın mahiyetçe, özce hayvandan farklı olduğunu kabul etmiştir. $ Yani: Cenab-ı Hak, Adem’i (A.S.) bütün kemalatın mebadisini tazammun eden ali bir fıtratla tasvir etmiştir ve bütün maalinin tohumlarına mezraa olarak yüksek bir istidat ile halketmiştir ve mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan ve ihatalı on duygu ile teçhiz etmiştir; ve bu üç meziyet sayesinde, bütün hakaik-ı eşyayı öğretmeye hazırlamıştır, sonra bütün esmayı kendisine öğretmiştir. Adem’i halketti, tesviye etti, cesedine nefh-i ruh etti, terbiye etti, sonra esmayı talim etti ve hilafete namzed kıldı. Sonra vakta ki Adem’i melaikeye tercih etmekle rüchan mes’elesinde ve hilafet istihkakında ilm-i esma ile mümtaz kıldı. İ.İ.)(Hz. Adem’in (A.S.) Cennet’ten ihracı ve bir kısım beni-ademin Cehennem’e idhali ne hikmete mebnidir?Elcevap: Hikmeti, tavziftir… Öyle bir vazife ile me’mur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün Esma-i İlahiyeye bir ayine-i camia olması, o vazifenin netayicindendir. Eğer Hz. Adem Cennette kalsaydı; melek gibi makamı sabit kalırdı, istidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur, o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i İlahiye, nihayetsiz makamatı kat’ edecek olan insanın istidadına muvafık bir dar-ı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak mukteza-yı fıtratları olan malum günahla Cennet’ten ihraç edildi. Demek Hazret-i Adem’in Cennet’ten ihracı, ayn-ı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi; küffarın da Cehennem’e idhalleri haktır ve adalettir. M.) (Bak: Terakkiyat) (Osmanlıca’da yazılışı: âdem)
 7. Fakirlik. (Vücudun zıddı) (Bir zaman -küçüklüğümde- hayalimden sordum: “Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa, bâki, fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?” dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden “Âh!” çekti. “Cehennem de olsa beka isterim.” dedi. R.N.) (Eğer sen dalâlette boğulup çıkamıyorsan; yine cehennemin vücudu bin derece idam-ı ebediden hayırlıdır. Ve kâfirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan, hattâ yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evlâdının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes’ud olur. Şu halde, sen ey mülhid, dalâletin itibariyle ya idam-ı ebedi ile ademe düşeceksin veya cehenneme gireceksin! Şerr-i mahz olan adem ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes’ud olduğun umum akraba ve asl ve neslin, seninle beraber idam olmasından, binler derece cehennemden ziyâde senin ruhunu ve kalbini ve mâhiyet-i insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz; herşey senin küfrün ile ademe düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücud dâiresinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mes’ud veya vücud dâirelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek, herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lâzımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak ademe taraftar olmaktır ki; hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet cehennem ise, hayr-ı mahz olan dâire-i vücudun Hakim-i zülcelâlinin hakimâne ve âdilâne bir hapishâne vazifesini gören dehşetli ve celâlli bir mevcud ülkesidir. Hapishâne vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri ve âlem-i bekâya âit hizmetleri var. Ve zebâni gibi pek çok zihayatın celâldarâne meskenleridir. Ş.)

Ayrıca bkz: Yenidoğan bebek için en güzel isim nasıl seçilir ve nelere dikkat edilmelidir?

Anlamını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!  Ata İsminin Anlamı

Dini Açıdan Adem İsmi Caiz Midir ve Kuran’da Geçiyor Mu?


Kuranı Kerim’de Adem ismi geçer. Zaten Hz. Adem’in yaratılan ilk insan olduğu Kuran’da anlatılmaktadır. Kuranda adı geçen peygamberlerden biri ve birincisidir.

Bununla birlikte, Adem adı kesinlikle caizdir. Çünkü Adem ‘in sözlükteki tanımında dinimize ve kültürümüze aykırı hiçbir şey bulunmamaktadır. Bundan dolayı da yeni doğan bebeklere Adem adını gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Müslümanlar için dini isim seçme rehberi ve dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye’de toplam 199.856  kişi tarafından kullanılan Adem isminden sadece İstanbul’da 35.195  kişi var. Ülkemizde en çok kullanılan isimler sıralamasında Adem ismi 100. sırada yer almaktadır.

Adem İsminin Kişilik Analizi, Rengi ve Karakter Yorumu


İsminizi İkiye Bölerek Analiz Ettik:

Adem İsminin Kabala Hesabına Göre Analizi


 • Adem’in adı hızlı, analitik ve zekice bir zihin oluşturur; yaratıcı, çok yönlü, orijinal ve bağımsızsın.
 • Büyük hırslarınız var ve hayatta daha az arzulayan ya da doğası gereği daha yavaş ve metodik olanlar hoşgörülü ve anlayışlı olmak zordur.
 • Sabır senin zıvanan değildir.
 • Bununla birlikte, liderlik kabiliyetine sahipsiniz ve boyun eğen bir konumdan asla mutlu olamazsınız.
 • Doğası gereği hırslı ve agresifsiniz.
 • Kişisel olarak ve yaratıcı olarak ifade özgürlüğünüzün olduğu ve fırsatların sınırlandırılmadığı pozisyonlarda en mutlu olurdunuz; özgürlüğü arzularsın ve başkaları tarafından sahip olmaktan hoşlanmazsın.
 • Değişim ve seyahatten ve diğerleriyle tanışmak ve birbirinizle karışmaktan ve yaratıcı fikirlerinizle etkilemekten memnuniyet duyarsınız.
 • Kendinize çok güvensiniz ve yapmanız gereken her şeyi yapabilirsiniz hissediyorsunuz ve bu ismin teşebbüslerin düzgün şekilde tamamlanmasına izin vermediği halde, zorunlu değişiklikler maddi kayıplara ve acı deneyime neden olmasına rağmen bunu yapabilirsiniz.
 • Bu aynı zamanda yakın birliktelikte uyum ve mutluluğu önleyen kostik ifadeler ve ruh halleri de yaratır.

Sağlık Analizi

 • Gerilimin altında olduğunda, gerginlik mide ve güneş pleksusunu etkileyebilir. Endişelenme eğilimi var.

Arapça/Osmanlıca Adem Yazılışı


Adem ismi Arapça’da (Osmanlıca’da) Arap harfleriyle aşağıdaki gibi yazılır.
ادم
Ayrıca bkz: İslam Dinine Uygun En Güzel Erkek Ve Kız Bebek İsimleri Anlamları

Anlamını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!  Emir İsminin Anlamı

Adem ismi ile uyumlu isimler hangileri?


Adem Hangi İsimlerle Uyumludur?
Aşağıda Adem ismi ile uyumlu isimler verilmiştir. Böylece ilk çocuğunuzun ismi Adem ise, ikincisine de onunla uyum içinde olan benzer bir isim koyabilirsiniz.

Benzer İsimler:

Acem
Adar
Alen
Ahen
Ada
İlk Üç Harfine Göre:

Adetullah
Aden
Adeviye
Son Üç Harfine Göre:

Sudem
Tümerdem
Didem
Özerdem
Fuldem
İlk ve Son Harfine Göre:

Aram
Akçam
Abdüsselam
Abdülhalim
Abdülhakem

Adem İsimli Ünlülere Örnekler


Adı Adem olan ünlü kişiler şunlardır:

Adem Alkaşi
Adem Alkaşi (Doğum Tarihi: 14 Nisan 1984, İstanbul), kariyerini Boluspor’da sürdürmekte olan Türk futbolcu. 27 Aralık 2009 tarihinden beri Serçin Özçelik ile evlidir.[1]
Kaynak hatası: <ref> etiketleri var, ama karşılık gelen <references/> etiketi bulunamadı. (Bkz: Kaynak gösterme)
Adem Büyük
Adem Büyük (Doğum Tarihi: 30 Ağustos 1987, Hopa, Artvin), Türk profesyonel futbolcu. Kasımpaşa için oynamaktadır.
Adem Dursun
Adem Dursun (Doğum Tarihi: 26 Aralık 1979, Yıldızeli, Sivas), Türk futbolcu. şu anda Adana Demirspor’da oynayan futbolcudur.
Adem Kaya
Adem Kaya (Doğum Tarihi: 7 Ağustos 1978, Gaziantep) Türk futbolcu. 2. Lig ekiplerinden Denizli Belediyespor’da oynamaktadır.
Adem Kılıç
Adem Kılıç (Doğum Tarihi: 1 Ocak 1978, Niğde, Türkiye) Türk film ve dizi yapımcısı, yönetmen. Çeşitli televizyon dizileri ile filmlerinin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapmıştır. Yönetmenliğini yaptığı Sümela’nın Şifresi: Temel filmi 1.731.519, Moskova’nın Şifresi: Temel filmi ise 841.124 kişi tarafından izlenmiştir.[1]
Kaynak hatası: <ref> etiketleri var, ama karşılık gelen <references/> etiketi bulunamadı. (Bkz: Kaynak gösterme)
Adem Kılıççı
Adem Kılıççı (Doğum Tarihi: 18 Nisan 1986, Ağrı), Türk boksör. İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesidir. [1]
Adem Koçak
Adem Koçak (Doğum Tarihi: 1 Eylül 1983, Yerköy, Yozgat) Türk futbolcu. Su an Sivasspor’da oynamaktadır ve orta saha’da görev yapmaktadır.
Adem Ljajić
Adem Ljajić (Sırp Kirili: Адем Љајић, Sırpça telaffuz: [ǎːdɛm ʎǎːjitɕ]; doğum 29 September 1991), Serie A kulüplerinden AS Roma’da forma giyen Sırp futbolcu.Mevkii olarak forvet ve kanatta görev yapmaktadır.
Adem Sarı
Adem Sarı (Doğum Tarihi: 9 Mayıs 1985, Villingen), kariyerini Altay’da sürdürmekte olan Doğu Almanya doğumlu Türk futbolcu.
Adem Şener
Adem Şener (Doğum Tarihi: 15 Mart 1993, Akdağmadeni, Yozgat), Türk futbolcu. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da oynamaktadır.

Adem İsminin Diğer Dillerdeki Yazılışı:


Çince’de Adem İsmi Nasıl Yazılır?

阿德姆

Antik Mısır Dilinde (Hiyeroglif) Adem İsmi Nasıl Yazılır?

a d e m

Parmak Alfabesiyle Adem İsmi Nasıl İfade Edilir?

A d e m

En Çok Ziyaret Edilen Sayfalarımız:

 1. Türkiye’de En Çok Kullanılan İsimler 2018
 2. Osmanlı Döneminin En Popüler İsimleri
 3. Caiz Olmayan Tüm İsimler Listesi 2018
 4. Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları
 5. Peygamber Efendimizin En Çok Sevdiği İsimler (Kız ve Erkek)
 6. Peygamber Efendimizin Yasakladığı İsimler (Kız ve Erkek)
 7. Yeni Modern Bebek İsimleri 2018 (Nadir Bulunan Değişik Kız ve Erkek İsimleri)
 8. Yenidoğan bebek için en güzel isim nasıl seçilir ve nelere dikkat edilmelidir?
 9. Müslümanlar için dini isim seçme rehberi ve dikkat edilmesi gerekenler
 10. İslam Dinine Uygun En Güzel Erkek Ve Kız Bebek İsimleri Anlamları

Tüm İsimlerde Genel Olarak Faydalandığımız Kaynaklar:

 1. Türk Dil Kurumu (TDK)
 2. Türkiye İstatistikler Kurumu
 3. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (40 Cilt)
 4. Diğer Türkçe Sözlük Kaynakları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here