Ana sayfa Kız İsimleri Arapça Kız İsimleri Gaye İsminin Anlamı

Gaye İsminin Anlamı

199
0

Gaye İsminin Anlamı nedir? Kuranı Kerim'de geçiyor mu? Caiz mi?

Türkiye’de toplam 7,698 kişi tarafından kullanılan Gaye isminden sadece İstanbul’da 1,930 kişi var. Ülkemizde en çok kullanılan isimler sıralamasında Gaye ismi 532. sırada yer almaktadır.

Gaye İsminin Kişilik Analizi, Rengi ve Karakter Yorumu


İsminizi İkiye Bölerek Analiz Ettik:

Türk Dil Kurumu’na Göre Gaye İsminin Anlamı Ne Demek?


TDK’nın kişi adları sözlüğüne göre Arapça kökenli bir kız ismi olan Gaye’nin manası “Amaç, erek, hedef.” şeklinde ifade edilmiştir.

Diğer Sözlüklerdeki Anlamları


 1. Maksat, meram.
 2. Netice, son, hedef.
 3. Kasdedilen, netice, sonuç.(Her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehl-i dalaletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Ta, abesiyyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayat-ı vücudu ve netaic-i hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi Sani’ine bakar ki; o şeye taktığı harika-i san’at murassaatını, Şahid-i Ezeli’nin nazarına resm-i geçit tarzında arzetmektir ki, o nazara bir an-ı seyyale yaşamak kafi gelir. Belki, vücuda gelmeden, bilkuvve niyyet hükmünde olan istidadı yine kafidir. İşte, seriüz-zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen, yani sünbül vermeyen birer harika-i san’at olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bitemamiha verir. Faidesizlik ve abesiyyet onlara gelmez. Demek her şey; hayatiyle, vücudiyle Saniinin mu’cizat-ı kudretini ve asar-ı san’atını teşhir edip, Sultan-ı Zülcelal’in nazarına arzetmek birinci gayesidir…İkinci kısım: Gaye-i vücut ve netice-i hayat: Zişuura bakar. Yani, herşey Sani-i Zülcelalin birer mektub-u hakaik-nüma, birer kaside-i letafetnüma, birer kelime-i hikmet-eda hükmündedir ki; melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arzeder.. mütalaaya davet eder. Demek, ona bakan her zişuura ibretnüma bir mütalaagahdır.Üçüncü kısım: Gaye-i vücut ve netice-i hayat: O şeyin nefsine bakar ki; telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatlıkla yaşamak gibi cüz’i neticelerdir. Mesela: Azim bir sefine-i Sultaniyyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi: Sefine itibariyle yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz’iyyesine ait.. doksandokuzu Sultana ait olduğu gibi; herşeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise, Sani’ine ait doksandokuzdur. İşte bu teaddüd-ü gayattandır ki; birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisad, cud ve seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırr-ı tevfiki şudur ki: Birer gaye nokta-i nazarında cud ve seha hükmeder. İsm-i Cevvad tecelli eder. Meyveler, hubublar; O tek gaye nokta-i nazarında bigayr-i hisabdır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat, umum gayeler nokta-i nazarında; hikmet hükmeder. İsm-i Hakim tecelli eder.. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki; beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile seha ile içtima ediyor. Mesela: Asker ordusunun bir gayesi, te’min-i asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. Fakat, hıfz-ı hudut ve mücahede-i a’da gibi sair vazifeler için, bu mevcut ancak kafi gelir. Kemal-i hikmetle muvazenededir. İşte hükümetin hikmeti, haşmet ile içtima ediyor. O halde, o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir… S.)
 4. Bkz. erek

Ayrıca bkz: Yenidoğan bebek için en güzel isim nasıl seçilir ve nelere dikkat edilmelidir?

Dini Açıdan Gaye İsmi Caiz Midir ve Kuran’da Geçiyor Mu?


Kuranı Kerim’de Gaye adı geçmez. Maalesef Kuran’ın hiçbir yerinde Gaye diye bir kelime katiyen yoktur.

Bununla birlikte, Gaye adı kesinlikle caizdir. Çünkü Gaye sözlükteki tanımında dinimize ve kültürümüze aykırı hiçbir şey bulunmamaktadır. Bundan dolayı da yeni doğan bebeklere Gaye adını gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz.
Ayrıca bkz: Müslümanlar için dini isim seçme rehberi ve dikkat edilmesi gerekenler

Gaye İsminin Kabala Hesabına Göre Analizi


 • Gaye ismi sorumluluklarınızı ciddiye almanızı sağlar.
 • Bir evin güvenliğini ve aile hayatının sorumluluklarını seviyorsunuz.
 • İyi bir iş kararınız olsa da, sorun yaratmaktan hoşlanmadığınız için işlerinizde çok agresif değilsiniz.
 • Diplomatik ve incelikli bir yaklaşım sergilediğiniz ve halkı rahatlattırabildiğiniz için halkla ilgilenen herhangi bir konumda başarılı olursunuz.
 • Dost adamınıza yardım etme ve dünyanın acılarından bir kısmını hafifletme arzusunuz var.
 • Sabretli ve nazik bir doğanız var ve insanlar size çekiyor çünkü anlayışlı ve duyarlı olduğunuzu hissediyorlar.
 • Dürüst ve sorumlu olman> n yan> s> ra, hayat> n> zda en önemli olan bir güçsüzlük kendine güven ve inisiyatifsizli¤inizdir.
 • Yeteneklerinizi değer kaybetmemeyi öğrenmelisiniz; Bunun yerine, yapılması gereken şeyi yapmak için iradenizi uygulamaya çalışmalısınız.
 • Genel olarak, sağlığınızla ilgili birkaç probleminiz var; Bununla birlikte, vücudun sıvı işlevlerini etkileyen, daha sonra yaşamda ciddi sorunlara neden olabilecek bir zayıf nokta vardır.

Sağlık Analizi

 • Genel olarak, sağlığınızla ilgili birkaç probleminiz var; Bununla birlikte, vücudun sıvı fonksiyonlarını etkileyen bir zayıf nokta vardır.

Arapça/Osmanlıca Gaye Yazılışı


Gaye ismi Arapça’da (Osmanlıca’da) Arap harfleriyle aşağıdaki gibi yazılır.
غاي
Ayrıca bkz: İslam Dinine Uygun En Güzel Erkek Ve Kız Bebek İsimleri Anlamları

Gaye ismi ile uyumlu isimler hangileri?


Gaye Hangi İsimlerle Uyumludur?
Aşağıda Gaye ismi ile uyumlu isimler verilmiştir. Böylece ilk çocuğunuzun ismi Gaye ise, ikincisine de onunla uyum içinde olan benzer bir isim koyabilirsiniz.

Benzer İsimler:
Maye
Maya
Jade
Tane
Yade
İlk Üç Harfine Göre:
Gayret
Son Üç Harfine Göre:
Paye
Saye
Sikaye
Piraye
Maye
İlk ve Son Harfine Göre:
Garibe
Güldane
Günce
Gülçe
Gözde

Gaye İsimli Ünlülere Örnekler


Adı Gaye olan ünlü kişiler şunlardır:

Gaye Aksu
Gaye Aksu (Doğum Tarihi:1985, Trabzon), Türk şarkıcı.

Gaye Boralıoğlu
Gaye Boralıoğlu (Doğum Tarihi: 22 Ekim 1963, İstanbul), Türk gazeteci, reklam yazarı ve ve senarist.

Gaye Gürsel
Gaye Gürsel (1 Ocak 1980, İzmir), Türk oyuncu.

Gaye Turgut
Gaye Turgut (Doğum Tarihi: 1 Haziran 1987 ), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. [1] Aynı zamanda çift anadal ile Sinema-Tv bölümünü mezunudur. Anaokulunda yaratıcı drama ve dans çalışmalarına katılarak oyunculukla küçük yaşta ilgilenmeye başlamıştır. Okulun tiyatro grubunda yer alıp Cumhuriyetin 75.yıl çalışmalarında Bayrağımızın Gölgesinde adlı oyunla MEB başarı ödülünü almıştır. Gaye Turgut, toplumsal duyarlılık göstererek, Ümraniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun sahnelediği ‘Duvarların Dili’ adlı Tiyatro oyununda rol almıştır. İyilik perisini oynadığı bu oyunda, diğer bütün oyuncular Cezaevi sakinlerinden oluşuyordu. Aynı yerde tiyatro eğitimi vermektedir. Son olarak hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yer alan Beni Affet dizisinin önemli karakterlerinden Bahar rolüyle karşımıza çıkıyor..

Gaye İsminin Diğer Dillerdeki Yazılışı:


Çince’de Gaye İsmi Nasıl Yazılır?

盖伊

Antik Mısır Dilinde (Hiyeroglif) Gaye İsmi Nasıl Yazılır?

g a y e

Parmak Alfabesiyle Gaye İsmi Nasıl İfade Edilir?

G a y e

En Çok Ziyaret Edilen Sayfalarımız:

 1. Türkiye’de En Çok Kullanılan İsimler 2018
 2. Osmanlı Döneminin En Popüler İsimleri
 3. Caiz Olmayan Tüm İsimler Listesi 2018
 4. Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları
 5. Peygamber Efendimizin En Çok Sevdiği İsimler (Kız ve Erkek)
 6. Peygamber Efendimizin Yasakladığı İsimler (Kız ve Erkek)
 7. Yeni Modern Bebek İsimleri 2018 (Nadir Bulunan Değişik Kız ve Erkek İsimleri)
 8. Yenidoğan bebek için en güzel isim nasıl seçilir ve nelere dikkat edilmelidir?
 9. Müslümanlar için dini isim seçme rehberi ve dikkat edilmesi gerekenler
 10. İslam Dinine Uygun En Güzel Erkek Ve Kız Bebek İsimleri Anlamları

Tüm İsimlerde Genel Olarak Faydalandığımız Kaynaklar:

 1. Türk Dil Kurumu (TDK)
 2. Türkiye İstatistikler Kurumu
 3. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (40 Cilt)
 4. Diğer Türkçe Sözlük Kaynakları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here