Ana sayfa İ Harfi İle Başlayan (İ Harfli) Erkek İsimleri İbo İsminin Anlamı

İbo İsminin Anlamı

176
0

İbo İsminin Anlamı nedir? Kuranı Kerim'de geçiyor mu? Caiz mi?

TDK’nın kişi adları sözlüğüne göre Türkçe kökenli bir erkek ismi olan İbo’nun manası “Bkz. İbrahim” şeklinde ifade edilmiştir.

Yani aslında İbranice’deki İbrahim isminin Türkçeleşmiş halidir.

İbrahim
Köken: İbranice
Cinsiyet: (Erkek)
Söyleyiş: (ibra:him)
Anlam: İnananların, halkların babası.

Diğer sözlüklerde İbrahim isminin anlamı aşağıdaki gibidir:

 1. 1. inananların babası. 2. hakların babası. 3. kur’an’da ismi geçen ibrahim peygamber.
 2. İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen “eb”; ve cumhur demek olan “reham” kelimelerinden meydana gelmiştir. “Ebu-l cumhur” ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu manalar Arapçada vardır. Bu da İbranilerle Arapların yakınlıklarına delildir.
 3. Halilullah ve Halil-ür Rahman da denir. Peygamberlerden İshak ve İsmail’in (A.S.) babasıdır. Yirmi sahifelik kitap kendisine nazil olmuştur. Süryanice konuşurdu. Peygamberimizin de (A.S.V.) ceddi idi. Urfa’da doğduğu da rivayet edilir. Zamanın kralı Nemrud tarafından ateşe atılmak istendi, mu’cize olarak ateş onu yakmadı. En şiddetli zamanda dahi Allah’tan başka kimsenin dostluğunu kabul etmediğinden, sadece ondan meded beklediğinden kendisine Halilullah denilmiştir. Sonra Mısır’a ve Kenan iline gitti. Oğlu İsmail (A.S.) ile birlikte Kabe-i Muazzama’yı yeniden inşa’ ettiler. Kudüs’te medfun’dur.( $ Ayet-i Kerimesinin delaletine göre, Hazret-i İbrahim ateşe atıldığı zaman, ateşin harareti burudete inkılab etmesi, beşerin keşfettiği yakıcı olmayan mertebe-i nariyeye örnek ve me’hazdır. İ.İ.)(Hazret-i İbrahim Aleyhisselam’ın Nemrud’a karşı imate ve ihyada Güneş’in tulu’ ve gurubuna intikali, cüz’i imate ve ihyadan külli imate ve ihyaya intikaldir ve bir terakkidir. O delilin en parlak ve en geniş dairesini göstermektir. Yoksa bir kısım ehl-i tefsirin dedikleri gibi, hafi delili bırakıp, zahir delile çıkmak değildir. M.)

 

İbo isminin Kabala Hesabına Göre Analizi


 • İbo ismi seni iş dünyasına başarılı kılan özellikle kazandırır.
 • Başkalarının çabalarını organize etme ve yönlendirebilme beceriniz herhangi bir yönetici pozisyonda üstün olmanızı sağlar, çünkü alınacak adımları anlamakla birlikte bir hedef kavramını kavrama yeteneğine sahipsiniz.
 • Bu ad, derinliğin ve zihin genişliğinin geliştirilmesine izin verdi.
 • Var olan bilgi deposunuza yeni bilgiler edinmek için gerçekleri koruyabilirsiniz.
 • Hiçbir zaman anlayış derinliğinde gibi görünmüyorsun.
 • Bu sebeplerden dolayı, aynı zihin hınzırlığına sahip olmayanlar sizi “hepsini biliyor” olarak sınıflandırır ve çokça saygı duyulabilse de, bu özellik sizin meslektaşlarınıza sevdirmek pek olası değildir.
 • Çok sorumluluk sahibi birisiniz, yetenekli ve olgunsunuz ve topluluğun temel direği olarak bir konumda bulunmaya isteklisiniz.

Sağlık Analizi

 • Oldukça sağlıklısınız, ancak jeneratif organlarda olası sorun alanları var.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here